vineri, 13 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8364 ha
Intravilan: 1506 ha
Extravilan: 6858 ha
Populatie: 2644
Gospodarii: 988
Nr. locuinte: 1316
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie: Mihăileni, Văcăreşti, Nădejdea, Livezi
Asezarea geografica:
În centrul ţării, în partea de est a judeţului Harghita
Pe DJ 124
La 15 km faţă de Miercurea Ciuc
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Agricultură
Activitati economice principale:
Creşterea animalelor
Agricultură
Turism rural
Obiective turistice:
Podul Caracău
Băile Cibre
Bisericile
Conacul Bilis
Vârful Pogányhavas
Evenimente locale:
Zilele Bâlciului, respectiv:
Mihăileni - 29 septembrie
Văcăreşti - 6 august
Nădejdea - 20 august
Livezi - 8 septembrie
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă calificată şi necalificată
Agroturism
2 gări CFR şi 2 staţii - cu posibilitate de desfacere măfuri - Livezi şi Mihăileni
3 halte CF
Concesionări terenuri
Spirit anteprenorial deosebit
Proiecte de investitii:
Renovare şi extindere cămin cultural în satul Livezi
Construcţie grădiniţă
Extinderea reţelei apei potabile
Proiect canalizare menajeră în comuna Mihăileni
Lucrări de construcţii de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor în comuna Mihăileni